Jsme dvě spřízněné duše, co za světlem jdeme,
pomocí zvuků ho v sobě nalezneme.
Vibrací šamanských bubnů a tibetských mís,
jdeme cestou do vzdálených míst.
Zpěvem a radostí uvnitř sebe,
za světlem naše cesta vede.

 

Děláme léčení pomocí bubnů a zvuků vibrace,
šamanskými cestami, můžem vás domů navracet.
Horní, dolní i prostřední svět,
můžem vám o nich vyprávět.
Energií světla a andělských bytostí,
snadno zbavíme vás neduhů a starostí.
Masáží pohladíme vaše tělo,
to aby nic už ho nebolelo.
Zeptáme se karet na vše potřebné,
odpověď v nich každý nalezne.
A pak budem zpívat, hlas v kruhu našich známých,
bude skvělé, až budete zpívat s námi.
Větru ,ohni ,matce zemi, pro hvězdy,
aby všichni cestu světla nalezli.